کانون اندیشه انجمن اسلامی معلمان برگزار می کند:

چیستیِ تفکر انتقادی 
(با تاکید بر وضعیت مهارت تفکر انتقادی در آموزش و پرورش ایران)

با حضور کارشناسان، فرهنگیان و علاقمندان 

میهمان این نشست:
مرتضی نظری
پژوهشگر آموزش و توسعه انسانی

زمان:
دوشنبه ۹۳/۲/۱
ساعت ۱۷


در این نشست محورهای زیر مورد واکاوی قرار خواهد گرفت:
- مفهوم شناسی تفکر انتقادی؛ تفکر انتقادی چه چیزی نیست؟ 
- مزیت ها و ضرورت های تفکر انتقادی در عصر جدید
- وضع موجود مدارس ایران در توسعه سواد انتقادی
-  آیا پرسشگری دانش آموزان، اقتدار معلمان را به چالش می کشد؟
- و ....